Praktijkinformatie

Hier vindt u alles over de praktijk.

Huisartspraktijk Aghabozorg

Zonegge 24-03B
6903 HH Zevenaar
Telefoonnummer: 0316 – 52 78 92

Bereikbaarheid
08.00 – 17.00 uur

Pauze
10.30 – 11.00 uur Overlegpauze
12.30 – 13.30 uur Lunchpauze assistente

Afspraak maken 
‘s ochtends; bij voorkeur 08.00-10.30 (11.30-12.30)

Aanvragen huisbezoeken
‘s ochtends; bij voorkeur 08.00-10.30

Spreekuur
inloopspreekuur voor kleine, eenvoudige klacht 08.00 – 08.30 en verder uitsluitend volgens afspraak.

Telefonisch spreekuur

Wijziging! 
Vanaf 27 mei 2019 vervalt het telefonisch spreekuur. U kunt’s ochtends bellen met de assistente. Als het nodig is, belt de huisarts terug.

Spoedgevallen
Overdag op werkdagen:
 0316 - 52 78 92 keuze 1
Avond/weekend
: 0900-1598 

De praktijk is gesloten voor nieuwe patiënten, uitgezonderd familierelaties