Spreekuren

Spreekuur

inloopspreekuur voor kleine, eenvoudige klacht:
08.00 – 08.30 en verder uitsluitend volgens afspraak.

Graag willen we u er op attenderen dat het inloopspreekuur van de huisarts bedoeld is voor enkel een korte klacht. 

voor onderwerpen die meer tijd kosten willen we u vragen om een afspraak te maken bij de assistente. 

De assistente zal u gericht vragen stellen om de ernst van de klacht in te kunnen schatten en de termijn waarop een afspraak nodig is vast te kunnen stellen. 


Telefonisch spreekuur

Vanaf 27 mei 2019 is het telefonisch spreekuur vervallen. U kunt ‘s ochtends bellen met de assistente. Als het nodig is, belt de huisarts terug.


Spoedgevallen 

Overdag op werkdagen
 0316 - 52 78 92 keuze 1 
Avond/weekend
 0900-1598


Afspraak maken 


‘s ochtends; bij voorkeur 08.00-10.30 (11.00-12.00)
Aanvragen huisbezoeken 
‘s ochtends; bij voorkeur 08.00-10.30