Spreekuren

Spreekuur

inloopspreekuur voor kleine, eenvoudige klacht:
08.00 – 08.30 en verder uitsluitend volgens afspraak


Telefonisch spreekuur

Vanaf 27 mei 2019 is het telefonisch spreekuur vervallen. U kunt ‘s ochtends bellen met de assistente. Als het nodig is, belt de huisarts terug.


Spoedgevallen 

Overdag op werkdagen
 0316 - 52 78 92 keuze 1 
Avond/weekend
 0900-1598


Afspraak maken 


‘s ochtends; bij voorkeur 08.00-10.30 (11.00-12.00)
Aanvragen huisbezoeken 
‘s ochtends; bij voorkeur 08.00-10.30